Nevíte kam na dovolenou v ČR? Zkuste Kam na Silvestra? nebo chaty a chalupy k pronájmu, e Penziony CZ. PSČ pro Česko hledejte na PSČ měst a obcí.

Seznam PSČ a pošt pro okresní město Banská BystricaRozcestník pro slovenská poštovní směrovací čísla (PSČ) pro okres Banská Bystrica (Banskobystrický kraj). Pokračujte výběrem obce:

Badín Baláže Bečov Brusno Brusno - kúpele Čačín Čerín Dolná Mičiná Dolná Môlča Dolný Harmanec Dolný Jelenec Donovaly Dúbravica Harmanec Hiadeľ Horná Mičiná Horná Môlča Horné Pršany Horný Jelenec Hrochoť Hronsek Iliaš Jabriková Jakub Jergaly Kordíky Kostiviarska Králiky Kráľová Kremnička Kynceľová Ľubietová Lučatín Majer Malachov Medzibrod Môlča Moštenica Motyčky Nemce Ondrej nad Hronom Oravce Podkonice Podlavice Pohronský Bukovec Polkanová (č.d.1,2,3) Polkanová (ostatné čísla) Ponická Huta Ponická Lehôtka Poniky Povrazník Priechod Prostredná Môlča Radvaň Rakytovce Riečka, ostatné ulice Riečka, ulica Nevoľné Rudlová Šalková Sásová Sebedín Sebedín - Bečov Selce Senica Skubín Slovenská Ľupča Špania Dolina Staré Hory Štiavnička Strelníky Štubne Tajov Turecká Uľanka Valentová Vlkanová

Výpis dostupných trojčíslí PSČ pro okres Banská Bystrica

974   976